Oświadczenie sprawcy kolizji (wzór) – co powinno zawierać?

Kolizja to bardzo nieprzyjemne zdarzenie zarówno dla osoby winnej, jak i poszkodowanego. Wiele ze zdarzeń da się potraktować łagodniej, a aby poszkodowany nie był stratny należy dopełnić odpowiednich obowiązków. Dokumentem, który znacznie ułatwi cale postępowanie, jak również pozwoli opisać sytuację jest oświadczenie sprawcy kolizji. Jak ono wygląda? Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji? Jaką posiada moc prawną?

Czym jest i jakie cechy charakterystyczne posiada oświadczenie sprawcy kolizji?

Oświadczenie, które wypełniane jest podczas stłuczki czy kolizji to dokument, który w łagodny sposób pozwala uregulować kwestie odszkodowania. Spisywane jest ono w sytuacjach, w których nie występuje zagrożenia zdrowia i życia, a oboje kierowcy zgadzają się na polubowne załatwienie sprawy. Oświadczenie to może być utworzone odręcznie lub za pomocą specjalnie przygotowanego druku. Jak wygląda wzór oświadczenia sprawcy kolizji? Co zawiera? Jakie dane należy umieścić w tego rodzaju dokumencie?

Oświadczenie sprawcy kolizji (wzór) – co powinno zawierać?

Oświadczenie sprawcy kolizji to dokument, w którym powinny pojawić się informacje dotyczące zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego. Podstawowymi informacjami, które należy uzupełnić są:

  • imiona i nazwiska osób biorących udział w kolizji,
  • adresy zameldowania,
  • numery telefonów,
  • numery prawa jazdy oraz nazwa organu wydającego dokument,
  • numery rejestracyjne pojazdów,
  • numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwę instytucji ubezpieczeniowej,
  • oświadczenie sprawcy kolizji,

Dokument ten powinien również zawierać słowny opis sprawy, dokładną analizę przebiegu wydarzeń, jak również rysunek podglądowy przedstawiający sytuacje po zdarzeniu, jak również wykazanie szkód i ubytków powstałych na aucie. Na koniec oświadczeni należy podpisać oraz zachować do dalszego rozpatrzenia.

Oświadczenie sprawcy kolizji – co dalej?

Po spisaniu odpowiedniego wzoru oświadczenia sprawcy kolizji należy zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy – osobiście lub telefonicznie i przedstawiać całą zaistniałą sytuację. Kolejno należy umówić spotkanie z rzeczoznawcą, który określi wielkość uszkodzeń, jak również wyda stosowane dokumenty dotyczące wartości szkód. Po prawidłowo przeprowadzonych działaniach należy czekać na wypłatę odszkodowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *