Tablice rejestracyjne w Polsce – Oznaczenia i kody tablic rejestracyjnych

Tablice rejestracyjne w Polsce

Polska jako kraj nieustannie się zmienia. Polskie prawo również. Od 31 marca 2000 roku polskie tablice rejestracyjne zostały zaktualizowane tuż po podziale administracyjnym z roku 1999. Dawniej standardowe tablice rejestracyjne były koloru czarnego w widniejącym na nich białym napisem. Natomiast obecnie jest na odwrót. Standardowa tablica rejestracyjna wydawana w Polsce jest koloru białego z czarnym napisem.

Rodzaje tablic rejestracyjnych w Polsce:

 • zwyczajne, standardowe,
 • indywidualne,
 • zabytkowe,
 • tymczasowe,
 • pojazdy elektryczne i napędzane wodorem,
 • dyplomatyczne,
 • profesjonalne.

W zależności od rodzaju tablic rejestracyjnych w Polsce mogą różnić się kolorami tła i napisów.

W Polsce jest obowiązkowe uiszczenie opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych.

Oznaczenia i kody tablic rejestracyjnych

Tablice rejestracyjne składają się z liter i cyfr. Litery na tablicach oznaczają województwo oraz powiat w którym dany pojazd został zarejestrowany. Każde z szesnastu województw w Polsce charakteryzuje się jedną literą alfabetu: B – podlaskie, C – kujawsko -pomorskie, D – dolnośląskie, E – łódzkie, F – lubuskie, G – pomorskie, K – małopolskie, L – lubelskie, N – warmińsko - mazurskie, O – opolskie, P – wielkopolskie, R – podkarpackie, S: – śląskie, T – świętokrzyskie, W – mazowieckie, Z – zachodniopomorskie. Natomiast dwie kolejne litery to oznakowania powiatów, których jest ponad trzysta w całej Polsce. Cyfry nie mają większego znaczenia w określeniu pojazdu. Są wybierane dla każdego kolejnego klienta. Wszystkie tablice rejestracyjne posiadają flagę Unii Europejskiej, a poniżej oznakowanie kraju pochodzenia pojazdu, w przypadku Polski jest to PL.

Pojazdy służb państwowych posiadają specjalne oznaczenia

Służby specjalne w Polsce charakteryzują się niestandardowymi oznakowaniami tablic rejestracyjnych, takimi jak:

 • HS – Kontrola Skarbowa + litera oznaczająca województwo, w którym jest zarejestrowany pojazd, np. HSK – Kontrola Skarbowa Małopolska,
 • HC – Służba Celna + litera podporządkowana lokalnej jednostce zarejestrowanego pojazdu, np. HCG – Służba Celna Wrocław,
 • HP – Policja + kolejna litera wskazująca województwo rejestracji, np. HPG – Policja Małopolska,
 • HA – Centralne Biuro Antykorupcyjne + dowolny szereg cyfr,
 • HB – Biuro Ochrony Rządu + dowolny szereg cyfr,
 • HK – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu + dowolny szereg cyfr,
 • HW – Straż Graniczna + dowolny szereg cyfr,
 • HM – Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego + dowolny szereg cyfr.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *